همه چیز اجتماعی است
برای کار علمی، باید خشمگین بود و برای کنترل خشم، باید کار علمی کرد «پیر بوردیو»ارسال توسط سید مرتضی موسوی
 
تاريخ : سه شنبه یازدهم شهریور 1393

فراخوان اولویت های پژوهشی معاونت اجتماعی دادگستری کل استان زنجان

1- بررسی علل طلاق در استان زنجان

2- بررسی عوامل مؤثر بر گرایش افراد به مواد مخدر صنعتی( مطالعه موردی افراد 15 الی 30 سال) ارسال توسط سید مرتضی موسوی