همه چیز اجتماعی است

برای کار علمی، باید خشمگین بود و برای کنترل خشم، باید کار علمی کرد «پیر بوردیو»

تعظیم آمریکا قهرمان لیگ جهانی، مقابل بلند پروازان ایران

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 8:1  توسط سید مرتضی موسوی  | 

فراخوان طرح های پژوهشی

فراخوان اولویت های پژوهشی معاونت اجتماعی دادگستری کل استان زنجان

1- بررسی علل طلاق در استان زنجان

2- بررسی عوامل مؤثر بر گرایش افراد به مواد مخدر صنعتی( مطالعه موردی افراد 15 الی 30 سال) 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 9:57  توسط سید مرتضی موسوی  |