همه چیز اجتماعی است
برای کار علمی، باید خشمگین بود و برای کنترل خشم، باید کار علمی کرد «پیر بوردیو»

 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
ارسال توسط سید مرتضی موسوی
 
تاريخ : شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳
آزمون دکترا هم تموم شد تفاوتی که در آزمون امثال نسبت به سالهای گذشته بود تغییر در برخی منابع بود سالهای قبل کتاب میلنر و جامعه شناسی روستایی ازکیا و غفاری و جامعه شناسی سیاسی کیت نش از مهمترین منابع بودند اما امثال از توسعه عنبری چند تا سوال آمده بود همچنین برخلاف سالهای قبل ازجامعه شناسی ادبیات هم چند سوال آمده بود و در روش تحقیق نیز یک تغییری در منابع به چشم می خورد و منابع جدیدتری افزوده شده بود.

 ارسال توسط سید مرتضی موسوی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳

شماره سوال

گزینه صحیح

1

2

2

1

3

4

4

2

5

1

6

3

7

4

8

3

9

2

10

4

11

3

12

4

13

1

14

1

15

2

16

1

17

4

18

2

19

3

20

1

21

4

22

3

23

1

24

1

25

2

26

2

27

4

28

2

29

4

30

3

 

شماره سوال

گزینه صحیح

31

2

32

2

33

4

34

3

35

1

36

3

37

4

38

1

39

4

40

2

41

1

42

2

43

4

44

4

45

3

46

3

47

1

48

2

49

3

50

1

51

2

52

1

53

1

54

3

55

4

56

2

57

1

58

1

59

3

60

1

 

شماره سوال

گزینه صحیح

61

2

62

2

63

3

64

3

65

4

66

4

67

4

68

3

69

4

70

2

71

4

72

1

73

1

74

2

75

3

76

4

77

3

78

2

79

1

80

4

81

2

82

3

83

1

84

4

85

4

86

2

87

1

88

3

89

1

90

3

 

شماره سوال

گزینه صحیح

91

2

92

4

93

1

94

3

95

1

96

2

97

3

98

4

99

2

100

4

101

4

102

4

103

2

104

4

105

2

106

3

107

1

108

3

109

2

110

1

111

1

112

2

113

3

114

2

115

4

116

4

117

1

118

1

119

3

120

3

 

شماره سوال

گزینه صحیح

121

2

122

4

123

2

124

3

125

3

126

1

127

1

128

4

129

2

130

1

131

2

132

3

133

2

134

4

135

1

136

1

137

3

138

4

139

4

140

3

141

3

142

4

143

2

144

2

145

1

146

1

147

2

148

3

149

4

150

2

 

شماره سوال

گزینه صحیح

151

3

152

1

153

1

154

4

155

4

156

4

157

4

158

3

159

1

160

2

161

3

162

2

163

1

164

1

165

2

166

4

167

3

168

3

169

4

170

2

171

1

172

4

173

2

174

3

175

3

176

2

177

1

178

4

179

3

180

2

 

شماره سوال

گزینه صحیح

181

1

182

4

183

4

184

2

185

3

186

1

187

4

188

1

189

4

190

4

191

2

192

3

193

2

194

4

195

3

196

4

197

1

198

1

199

1

200

2

201

3

202

3

203

3

204

2

205

2

206

1

207

3

208

4

209

2

210

2

 

شماره سوال

گزینه صحیح

211

1

212

1

213

3

214

1

215

4

216

4

217

2

218

1

219

2

220

3

221

4

222

3

223

2

224

3

225

4

226

1

227

4

228

2

229

3

230

2

231

3

232

4

233

4

234

4

235

1

236

3

237

2

238

3

239

1

240

4

 

شماره سوال

گزینه صحیح

241

1

242

2

243

1

244

2

245

3

246

1

247

4

248

2

249

2

250

3

251

3

252

2

253

4

254

1

255

1

256

2

257

3

258

4

259

1

260

3

261

4

262

3

263

1

264

4

265

2

266

2

267

3

268

1

269

4

270

2

 

شماره سوال

گزینه صحیح

271

3

272

3

273

4

274

4

275

1

276

3

277

1

278

2

279

4

280

3

281

2

282

4

283

1

284

1

285

2

286

4

287

2

288

4

289

1

290

3

291

2

292

1

293

3

294

1

295

3

296

1

297

2

298

4

299

3

300

1

 ارسال توسط سید مرتضی موسوی
 
تاريخ : دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ارسال توسط سید مرتضی موسویارسال توسط سید مرتضی موسوی

شرق: سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان «جهاد دانشگاهی» براساس پژوهشی اقدام به معرفی رشته‌های دانشگاهی با بالاترین نرخ بیکاری کرد.

 بیشترین تعداد بیکاران در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با 251‌هزارو 402‌نفر و پس از آن نیز 222‌هزارو 112‌نفر در رشته‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار دارند. از مجموع بیش از 768‌هزارنفر بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، 363‌هزارو 740‌نفر مرد و 404‌هزارو 311‌نفر زن هستند که بالاترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید با 178‌هزارو 461‌نفر است و بیشترین تعداد زنان بیکار نیز با 134‌هزارو 791‌نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده‌اند. مجموعا 100‌هزارو 912‌نفر مرد و زن در رشته‌های علوم انسانی و هنر و 76‌هزارو 191‌نفر در علوم ریاضی و کامپیوتر بیکار هستند.ارسال توسط سید مرتضی موسوی